• Riso Poster A3
  • Riso Poster A3
  • Riso Poster A3
  • Riso Poster A3
  • Riso Poster A3
  • barbie_postcard

TABF2022 with Nekoba

和Nekoba一起制作了海报、日历以及明信片,riso的印制方式给予了作品很多新的表现可能,这也是我第二次参加TABF。